تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
M GALLERY
درجه هتل
B.B

2000000 تومان

2820000 تومان

1680000 تومان

1490000 تومان

THE PEAK HOTEL
درجه هتل
B.B

2020000 تومان

2790000 تومان

1630000 تومان

1490000 تومان

DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
B.B

2100000 تومان

3060000 تومان

1680000 تومان

1490000 تومان

GREEN PARK
درجه هتل
B.B

2160000 تومان

3160000 تومان

1680000 تومان

1490000 تومان

SURMELI
درجه هتل
B.B

2210000 تومان

3190000 تومان

1680000 تومان

1490000 تومان

INNPERA
درجه هتل
B.B

2180000 تومان

3210000 تومان

1670000 تومان

1490000 تومان

KONAK
درجه هتل
B.B

2210000 تومان

3150000 تومان

1730000 تومان

1490000 تومان

CRYSTAL
درجه هتل
B.B

2280000 تومان

3250000 تومان

1730000 تومان

1490000 تومان

BEST WESTERN ERESIN
درجه هتل
B.B

2280000 تومان

3250000 تومان

1730000 تومان

1490000 تومان

METRO POLITAN TAKSIM
درجه هتل
B.B

2280000 تومان

3410000 تومان

1800000 تومان

1490000 تومان

NAZ CITY
درجه هتل
B.B

2340000 تومان

3470000 تومان

1760000 تومان

1490000 تومان

GRAND OZTANIK
درجه هتل
B.B

2380000 تومان

3470000 تومان

1760000 تومان

1490000 تومان

AVANTAGARDE
درجه هتل
B.B

2380000 تومان

3470000 تومان

1760000 تومان

1490000 تومان

ERESIN TAXIM PREMIER
درجه هتل
B.B

2380000 تومان

3340000 تومان

1800000 تومان

1490000 تومان

BIZ CEVAHIR
درجه هتل
B.B

2420000 تومان

3690000 تومان

1680000 تومان

1490000 تومان

GRAND CEVAHIR
درجه هتل
B.B

2480000 تومان

3590000 تومان

1810000 تومان

1490000 تومان

GOLDEN PARK
درجه هتل
B.B

2440000 تومان

3630000 تومان

1860000 تومان

1490000 تومان

ARTS
درجه هتل
B.B

2500000 تومان

3790000 تومان

1490000 تومان

RADISSON BLU SISLI
درجه هتل
B.B

2600000 تومان

4050000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

M GALLERY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2000000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2820000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE PEAK HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1630000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DOUBLE TREE BY HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3060000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3160000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SURMELI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INNPERA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2180000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1670000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KONAK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1730000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1730000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEST WESTERN ERESIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1730000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
METRO POLITAN TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAZ CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2340000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANTAGARDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ERESIN TAXIM PREMIER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2380000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BIZ CEVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2420000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3690000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1680000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2480000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1810000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2440000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3630000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1860000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ARTS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2500000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RADISSON BLU SISLI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2000000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines Zagros airlines

توضیحات تور

پرواز ها چارتری و گارانتی بوده و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ میگردد.
پرداخت 50% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد و آژانس آبینه سیر در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
پکیج برروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا برای کانفرم قطعی تماس بگیرید.
بعلت محدود بودن فضا همه هتل ها در پکیج قرار نگرفته است لطفا برای گرفتن قیمت هتل مورد نظرتان تماس بگیرید.
پکیج در این تاریخ ها افزایش و کاهش نرخ دارد: 23 و 24 اسفند 100.000 تومان کاهش، 26 اسفند 100.000 تومان افزایش، 27 اسفند 250.000 تومان افزایش، 28 و 29 اسفند 400.000 تومان افزایش، 9 فروردین 400.000 تومان افزایش، 13 و 14 فروردین 100.000 تومان کاهش

تور استانبول

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1400000تومان

Qeshm Airlines
تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2630000تومان

Zagros airlines

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط