تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
HILTON BOMONTI
درجه هتل
B.B

2630000 تومان

4120000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

SISLI

ELISYUM
درجه هتل
B.B

2670000 تومان

4120000 تومان

1800000 تومان

1490000 تومان

BAKIRKOY/ATAKOY

TAKSIM GONEN
درجه هتل
B.B

2670000 تومان

4120000 تومان

2120000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/CENTER

LARES PARK
درجه هتل
B.B

2670000 تومان

3790000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/CENTER

LEMERIDIEN
درجه هتل
B.B

2670000 تومان

3790000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

ETILER

TAITANIK CITY
درجه هتل
B.B

2670000 تومان

3790000 تومان

1920000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/CENTER

CONRAD
درجه هتل
B.B

2760000 تومان

4380000 تومان

2020000 تومان

1490000 تومان

BESHIKTASH

THE RITZ CARLTON
درجه هتل
B.B

2960000 تومان

4760000 تومان

2050000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM

SWISSOTEL
درجه هتل
B.B

2990000 تومان

4700000 تومان

2180000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/MACKA

FAIRMONT QUASAR
درجه هتل
B.B

3120000 تومان

5080000 تومان

2180000 تومان

1490000 تومان

SISLI

RAMADA PLAZA
درجه هتل
B.B

3150000 تومان

4760000 تومان

2210000 تومان

1490000 تومان

OSMANBEY

GRAND HYATT
درجه هتل
B.B

3280000 تومان

5340000 تومان

2120000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM

ELITE WORLD
درجه هتل
B.B

3310000 تومان

5410000 تومان

2280000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/CENTER

PARK BOSPHORUS (CVK)
درجه هتل
B.B

3310000 تومان

5410000 تومان

2250000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM

HYATT REGENCY
درجه هتل
B.B

3410000 تومان

5050000 تومان

2280000 تومان

1490000 تومان

BAKIRKOY/ATAKOY

HILTON BOSPHORUS
درجه هتل
B.B

3410000 تومان

5570000 تومان

2280000 تومان

1490000 تومان

TAKSIM/HARBIYE

SHANGRILA
درجه هتل
B.B

3470000 تومان

5730000 تومان

2760000 تومان

1490000 تومان

BESIKTAS/CENTER

RAFFLES
درجه هتل
B.B

4700000 تومان

8180000 تومان

2760000 تومان

1490000 تومان

LEVENT

CIRAGAN PALACE
درجه هتل
B.B

5080000 تومان

8500000 تومان

1490000 تومان

BESIKTAS/ORTAKOY

HILTON BOMONTI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2630000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
ELISYUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1800000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BAKIRKOY/ATAKOY
توضیحات
TAKSIM GONEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/CENTER
توضیحات
LARES PARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/CENTER
توضیحات
LEMERIDIEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
ETILER
توضیحات
TAITANIK CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2670000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3790000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1920000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/CENTER
توضیحات
CONRAD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4380000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2020000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BESHIKTASH
توضیحات
THE RITZ CARLTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2960000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2050000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
SWISSOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/MACKA
توضیحات
FAIRMONT QUASAR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5080000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2180000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
SISLI
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4760000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2210000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
OSMANBEY
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5340000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
ELITE WORLD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/CENTER
توضیحات
PARK BOSPHORUS (CVK)
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3310000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5410000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2250000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM
توضیحات
HYATT REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BAKIRKOY/ATAKOY
توضیحات
HILTON BOSPHORUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5570000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2280000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
TAKSIM/HARBIYE
توضیحات
SHANGRILA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3470000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5730000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BESIKTAS/CENTER
توضیحات
RAFFLES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4700000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8180000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2760000 تومان

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
LEVENT
توضیحات
CIRAGAN PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5080000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8500000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1490000 تومان

موقعیت مکانی
BESIKTAS/ORTAKOY
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2630000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Qeshm Airlines Zagros airlines

توضیحات تور

پرواز ها چارتری و گارانتی بوده و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ میگردد.
پرداخت 50% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد و آژانس آبینه سیر در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
پکیج برروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا برای کانفرم قطعی تماس بگیرید.
بعلت محدود بودن فضا همه هتل ها در پکیج قرار نگرفته است لطفا برای گرفتن قیمت هتل مورد نظرتان تماس بگیرید.
پکیج در این تاریخ ها افزایش و کاهش نرخ دارد: 23 و 24 اسفند 100.000 تومان کاهش، 26 اسفند 100.000 تومان افزایش، 27 اسفند 250.000 تومان افزایش، 28 و 29 اسفند 400.000 تومان افزایش، 9 فروردین 400.000 تومان افزایش، 13 و 14 فروردین 100.000 تومان کاهش

تور استانبول

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1400000تومان

Qeshm Airlines
تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2000000تومان

Zagros airlines

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط