تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور استانبول ویژه نوروز

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
GRAND LIZA HOTEL
درجه هتل
B.B

2095000 تومان

2520000 تومان

1940000 تومان

1450000 تومان

The City Port Hotel
درجه هتل
B.B

2185000 تومان

2695000 تومان

2030000 تومان

1450000 تومان

Carlton Hotel
درجه هتل
B.B

2430000 تومان

3195000 تومان

2155000 تومان

1450000 تومان

blueway historical
درجه هتل
B.B

2490000 تومان

3225000 تومان

2095000 تومان

1450000 تومان

Inside Hotel Sisli
درجه هتل
B.B

2495000 تومان

3380000 تومان

2120000 تومان

1450000 تومان

Galata Istanbul Hotel
درجه هتل
B.B

2645000 تومان

3590000 تومان

2275000 تومان

1450000 تومان

biz cevahir hotel
درجه هتل
B.B

2675000 تومان

3685000 تومان

2220000 تومان

1450000 تومان

The Green Park Hotel Taksim
درجه هتل
B.B

2735000 تومان

3795000 تومان

2275000 تومان

1450000 تومان

Konak Hotel Istanbul
درجه هتل
B.B

2855000 تومان

4050000 تومان

2260000 تومان

1450000 تومان

DoubleTree by Hilton Istanbul - Piyalepasa
درجه هتل
B.B

2855000 تومان

4050000 تومان

2380000 تومان

1450000 تومان

Surmeli Istanbul Hotel
درجه هتل
B.B

2890000 تومان

4020000 تومان

2275000 تومان

1450000 تومان

Best Western Eresin Taxim
درجه هتل
B.B

2975000 تومان

4250000 تومان

2380000 تومان

1450000 تومان

Grand Cevahir Hotel & Convention Center
درجه هتل
B.B

3040000 تومان

4020000 تومان

2340000 تومان

1450000 تومان

Ramada Istanbul Taksim Hotel
درجه هتل
B.B

3050000 تومان

4445000 تومان

2460000 تومان

1450000 تومان

Metropolitan Hotels Taksim
درجه هتل
B.B

3050000 تومان

4440000 تومان

2460000 تومان

1450000 تومان

Lazzoni Hotel
درجه هتل
B.B

3055000 تومان

4445000 تومان

2380000 تومان

1450000 تومان

Avantgarde Hotel Taksim
درجه هتل
B.B

3095000 تومان

4485000 تومان

2420000 تومان

1450000 تومان

Grand Oztanik Hotel Istanbul
درجه هتل
B.B

3095000 تومان

4485000 تومان

2420000 تومان

1450000 تومان

Radisson Blu Hotel Istanbul Pera
درجه هتل
B.B

3215000 تومان

4765000 تومان

2620000 تومان

1450000 تومان

Hilton Istanbul Bomonti
درجه هتل
B.B

3370000 تومان

5045000 تومان

2540000 تومان

1450000 تومان

RADISSON BLU ISTANBUL SISLI
درجه هتل
B.B

3375000 تومان

5080000 تومان

2580000 تومان

1450000 تومان

LaresPark Hotel Taksim
درجه هتل
B.B

3450000 تومان

4845000 تومان

2620000 تومان

1450000 تومان

Titanic City Taksim
درجه هتل
B.B

3490000 تومان

4925000 تومان

2620000 تومان

1450000 تومان

Conrad Istanbul
درجه هتل
B.B

3495000 تومان

5320000 تومان

2580000 تومان

1450000 تومان

Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B

3770000 تومان

5840000 تومان

2935000 تومان

1450000 تومان

STOPESALE

Swissotel The Bosphorus
درجه هتل
B.B

4560000 تومان

7430000 تومان

3250000 تومان

1450000 تومان

BOSPHORUS VIEW

Grand Hyatt Istanbul
درجه هتل
B.B

3970000 تومان

6195000 تومان

2580000 تومان

1450000 تومان

Shangri-La Bosphorus, Istanbul
درجه هتل
B.B

4450000 تومان

7230000 تومان

3650000 تومان

1450000 تومان

CIRAGAN PALACE KEMPINSKI
درجه هتل
B.B

6430000 تومان

10400000 تومان

1450000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1940000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2030000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2155000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3225000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2095000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3380000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2120000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2275000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2675000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3685000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2220000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2735000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2275000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2260000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2855000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2380000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2275000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2975000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2380000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2340000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2460000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4440000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2460000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3055000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2380000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4485000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4485000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2420000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3215000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4765000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3370000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5045000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2540000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3375000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5080000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4845000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4925000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2620000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5840000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2935000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
STOPESALE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4560000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7430000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3250000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BOSPHORUS VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3970000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2580000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3650000 تومان

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

10400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1450000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول ویژه نوروز

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

6 شب و 7 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2095000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Atlasglobal Airlines

توضیحات تور

*** پکیج با نرخ بلیط تاریخ 16و31مارچ(25اسفندو11فروردین ماه) محاسبه شده است در صورت انتخاب تاریخهای دیگر مابه التفاوت پروازی اضافه خواهد شد***
** پروازهای ترکیش(فرودگاه آتاترک) از تاریخ 18 مارچ الی 27 مارچ میباشد ***
** جهت انتخاب پرواز ترکیش درهرتاریخ مابه التفاوت پرواز به پکیج اضافه میگردد ***
ساعت پرواز : ساعت رفت : 06:00 ساعت برگشت : 22:45-23:45
روزهای پرواز : از : 1396/12/25 تا : 1397/01/11 جمعه ها ، شنبه ها ، يك‌شنبه ها ، دوشنبه ها ، سه‌شنبه ها ، چهار‌شنبه ها ، پنج‌شنبه ها

تور استانبول

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1400000تومان

Qeshm Airlines
تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2000000تومان

Zagros airlines
تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2630000تومان

Zagros airlines
تور استانبول

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

شروع قیمت از : ,650000تومان

Meraj Airlines

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط