تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور تایلند بانکوک و پوکت

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DREAM
درجه هتل
B.B

BARAMMEE
درجه هتل
B.B

2447000 تومان

2747000 تومان

2107000 تومان

1867000 تومان

THE HERITAGE
درجه هتل
B.B

NATTURALRESORT
درجه هتل
B.B

2817000 تومان

3177000 تومان

2497000 تومان

2297000 تومان

H RESIDENCE
درجه هتل
B.B

PJ PATONG
درجه هتل
B.B

2857000 تومان

3227000 تومان

2537000 تومان

2297000 تومان

IBIS SATHORN
درجه هتل
B.B

IBIS PATONG
درجه هتل
B.B

2997000 تومان

3497000 تومان

2677000 تومان

2297000 تومان

MA HOTEL
درجه هتل
B.B

ANDATEGRAND
درجه هتل
B.B

2997000 تومان

3427000 تومان

2697000 تومان

2147000 تومان

BANGKOK PALACE
درجه هتل
B.B

TRI TRANG
درجه هتل
B.B

3017000 تومان

3497000 تومان

2397000 تومان

RAMADA
درجه هتل
B.B

PATONG HERITAGE
درجه هتل
B.B

3067000 تومان

3657000 تومان

2397000 تومان

ESTIN
درجه هتل
B.B

ROYAL PARADISE
درجه هتل
B.B

3087000 تومان

3697000 تومان

2797000 تومان

2397000 تومان

MERCURE
درجه هتل
B.B

CENTRA BLUE MARINA
درجه هتل
B.B

3297000 تومان

3997000 تومان

2897000 تومان

2497000 تومان

MONTIEN BKK
درجه هتل
B.B

DUANGITT
درجه هتل
B.B

3327000 تومان

4167000 تومان

2997000 تومان

2497000 تومان

HOLIDAY INN SILOM
درجه هتل
B.B

NOVOTEL
درجه هتل
B.B

3497000 تومان

4447000 تومان

3097000 تومان

2497000 تومان

CENTRA WATERGAITE
درجه هتل
B.B

SWISSOTEL RESORT
درجه هتل
B.B

3547000 تومان

4557000 تومان

2497000 تومان

BAIYOKSKY
درجه هتل
B.B

GRACELAND
درجه هتل
B.B

3637000 تومان

4697000 تومان

3297000 تومان

2497000 تومان

AVANI
درجه هتل
B.B

FISHERMAN
درجه هتل
B.B

3497000 تومان

4397000 تومان

3097000 تومان

2497000 تومان

SUKOSOL
درجه هتل
B.B

THAVORN BEACH VILLAGE
درجه هتل
B.B

3667000 تومان

4747000 تومان

3267000 تومان

2597000 تومان

BEREKELEY
درجه هتل
B.B

CRESTRESORT
درجه هتل
B.B

3697000 تومان

4797000 تومان

3297000 تومان

2597000 تومان

RAMADAPLAZA
درجه هتل
B.B

MILLENNIUM
درجه هتل
B.B

3717000 تومان

7827000 تومان

3327000 تومان

2597000 تومان

MOVENPICK
درجه هتل
B.B

DUSIT THANI
درجه هتل
B.B

3897000 تومان

5097000 تومان

3497000 تومان

2697000 تومان

ANARI WATERGATE
درجه هتل
B.B

AVISTA
درجه هتل
B.B

3977000 تومان

5297000 تومان

3527000 تومان

2697000 تومان

DUSIT THANI
درجه هتل
B.B

HYATT REGENCY
درجه هتل
B.B

4097000 تومان

5497000 تومان

3597000 تومان

2797000 تومان

ROYAL ORCHID SHERATON
درجه هتل
B.B

HILTON
درجه هتل
B.B

4297000 تومان

5897000 تومان

3897000 تومان

2897000 تومان

CENTRA GRAND
درجه هتل
B.B

LE MERIDIEN
درجه هتل
B.B

4397000 تومان

6097000 تومان

2897000 تومان

DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
BARAMMEE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2447000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2747000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2107000 تومان

کودک بدون تخت

1867000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE HERITAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
NATTURALRESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2817000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3177000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2497000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
H RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PJ PATONG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2857000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3227000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2537000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS SATHORN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
IBIS PATONG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2997000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2677000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ANDATEGRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2997000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3427000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2697000 تومان

کودک بدون تخت

2147000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BANGKOK PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
TRI TRANG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3017000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PATONG HERITAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3067000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3657000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ESTIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ROYAL PARADISE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3087000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3697000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2797000 تومان

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTRA BLUE MARINA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3297000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3997000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2897000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN BKK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUANGITT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3327000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4167000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2997000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN SILOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
NOVOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4447000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3097000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRA WATERGAITE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SWISSOTEL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3547000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4557000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BAIYOKSKY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GRACELAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3637000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4697000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3297000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
FISHERMAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4397000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3097000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUKOSOL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
THAVORN BEACH VILLAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3667000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4747000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3267000 تومان

کودک بدون تخت

2597000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEREKELEY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CRESTRESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3697000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4797000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3297000 تومان

کودک بدون تخت

2597000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADAPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MILLENNIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3717000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7827000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3327000 تومان

کودک بدون تخت

2597000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MOVENPICK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUSIT THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3897000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3497000 تومان

کودک بدون تخت

2697000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ANARI WATERGATE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
AVISTA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3977000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5297000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3527000 تومان

کودک بدون تخت

2697000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUSIT THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HYATT REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4097000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3597000 تومان

کودک بدون تخت

2797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL ORCHID SHERATON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
HILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4297000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5897000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3897000 تومان

کودک بدون تخت

2897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRA GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
LE MERIDIEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4397000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند بانکوک و پوکت

نوع تور

ساحل شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوي

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گرفتن ویزا سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2447000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پوکت

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز ، یک قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید بدون عینک 3*4، کپی شناسنامه و کارت ملی ، پرینت یک ماهه گردش حساب بانکی ، مشخصات فردی
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.
هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می‌باشد.
کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد.
چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می‌گیرد.
نرخ تور کودک زیر 2 سال 597.000 تومان
در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

تور تایلند پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,3350000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور تایلند پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2520000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2560000تومان

Mahan Air
درباره تایلند

درباره تایلند

تایلند با نام سابق سیام (Siam) کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در قسمت جنوب شرقی آسیا است. نام این کشور در زبان محلی آن ها به معنای سرزمین حوری است. پایتخت این کشور شهر بانکوک است و همچنین بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر این کشور است. زبان رسمی این کشور "تایلندی" می¬باشد. دین 95 درصد از مردمان این کشور بودایی است. مساحت این کشور حدود 513 هزار کیلومتر است که قریب بر 64 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور دارای آب و هوای گرمسیری است و منابع طبیعی ای چون زغال سنگ ، سرب، کائوچو ، الوار چوبی و... را داراست. این کشور اولین صادر کننده ی برنج در جهان است. [(img)|1037151098231001B] حدود 75 درصد از مردم این کشور قومیت تایی ، حدود 15 درصد چینی ، 3 درصد مالایی و بقیه اقوام کوه نشین هستند. اما در مورد زبان باید بگوییم که زبان تایلندی از قدیمی ترین زبان های اطراف شرق آسیاست و الفبای بخصوص خود را دارد این گفته ها و نوشته ها برای کسانی که به تایلند سفر میکنند کاملا غیر قابل درک و فهم است. زبان انگلیسی نیز در مدارس این کشور به کودکان و بزرگسالان آموزش داده میشود اما مردم این کشور تسلط چندانی به زبان انگلیسی ندارند. با این وجود در اغلب رستوران ها و هتل ها و فروشگاه های درون این کشور از زبان انگلیسی و برخی دیگر از زبان اروپایی استفاده میشود اما نام خیابان ها و کوچه ها مخلوطی از انگلیسی و تایلندی است. بعد از 95 درصد از بوداییان ، مسلمانان با حدود 4 درصد بزرگ ترین گروه مذهبی این کشور هستند. گفته شده است که مذهب شیعه را فردی ایرانی به تایلند برد. نام وی شیخ احمد قمی بود. [(img)|1037152098231001B] به دلیل نزدیکی تایلند به دریا این کشور دارای آب و هوای اغلب معتدل است این کشور بسیار حاصل خیز میباشد. بهداشت در این کشور به گونه ای است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که تایلند اولین کشور در آسیا است که توانسته انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک را ریشه کن کند. اما کمی از بانگکوک یا همان بانکوک برایتان بگوییم... این شهر که بزرگ ترین شهر تایلند به شمار میرود ، در جهان دارای بیشترین تعداد توریست در مقایسه با شهر های بزرگ دیگر است. جمعیت این شهر طبق آخرین محاسبات و سرشماری ها برابر با 10 میلیون نفر میباشد و این شهر در نزدیکی خلیج تایلند واقع شده... در بانکوک محلی به نام کاخ بزرگ وجود دارد که مجموعه ای از ساختمان های سلطنتی است که از قرن 18 میلادی تا کنون محلی برای اقامت پادشاهان این کشور است. در بانکوک مراکز تفریحی دیگری همچون بازار روی آب و معبد بودا و باغ وحش دنیای سافاری و مزرعه ی تمساح ها وجود دارد. بازار روی آب یکی از شلوغ ترین بازار های این شهر و حتی کشور است که هر نوع کلایی در این بازار قابل خرید و فروش میباشد از میوه های محلی و غذا های محلی گرفته تا صنایع دستی این کشور در این بازار به فروش میرسد. پس از یک روز شگفت انگیز شما میتوانید برای تکمیل سفر خود به گشت و گذار روی آب با قایق ها و کشتی های تفریحی بپردازید. [(img)|1037152926331001B] اگر بخواهیم از معابد تایلند برایتان بگوییم ابتدا از معبد بودای خوابیده شروع میکنیم که در این معبد بیش از هزار مجسمه وجود دارد و بزرگ ترین مجسمه ی آن طولی حدود 46 متر و 15 متر ارتفاع دارد. چشم های این مجسمه با مروارید تزئین شده است. بعد از این معبد، معبد سوتات و تاب غول آسا جزو مشهور ترین مکان های دیدنی شهر بانکوک هستند. تاب غول آسا در نزدیکی معبد سوتات قرار دارد. از دیگر معبد های این شهر میتوان به معبد راتچابورانا و معبد طلائی و معبد اینتراراوان و معبد مرمرین و معبد شاتات و معبد آرون و ... اشاره کرد. معبد مرمین همانطور که از اسمش پیداست از مرمر های سفید رنگ ساخته شده و همین مسئله باعث جذب فراوان گردشگران به این معبد شده است. در کل اگر بخواهید تایلند را برای سفر انتخاب کنید باید بگوییم که یکی از زیبا ترین و توریست پسند ترین کشور دنیا را انتخاب کرده اید و نه تنها پشیمان نمیشوید بلکه ممکن است حتی برای مسافرت های بعدی خود باز هم [(link)|تور تایلند|http://www.abineseir.com/تور-تایلند] را انتخاب کنید.

ادامه مطلب ...
معبد پهارا سینگ در تایلند

معبد پهارا سینگ در تایلند

یکی از بهترین و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری شهر چیانگ مای معبد پهارا سینگ است. این شهر دارای بافت سنتی مشهوریست که این معبد در داخل این بافت ساخته و قرار دارد. این بنا در ابتدای قرن چهارده میلادی به فرمان حاکم آن زمان این شهر به سبک و معماری کاملاً تایلندی ساخته شد.

ادامه مطلب ...
درباره شهر بانکوک

درباره شهر بانکوک

بانکوک یا بانگکوک در زبان انگلیسی Bangkok و پایتخت کشور تایلند میباشد درحالیکه مردم محلی کلمه بانگکوک را برای یکی از منطقه های این شهر بکار میبرند بیشتر خارجیان بدون نیتی شهری که 200 سال است «کرونگتِپ» به صورت رسمی نامیده میشود را بانگکوک مینامند.

ادامه مطلب ...
شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا در 150 کیلومتری بانکوک واقع شده است این شهر توریستی دارای زیباترین سواحل میباشد . جامتین (Jomtien ) ، سنترال رود و پاتایا بیچ از جمله این سواحل میباشند .

ادامه مطلب ...

تصاویر مرتبط