تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور تایلند پاتایا

نام هتل خدمات هتل
قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته قیمت 3 تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
ss pattaya
درجه هتل
B.B

2520000 تومان

3010000 تومان

1970000 تومان

The sun Resort & Spa
درجه هتل
B.B

2680000 تومان

3230000 تومان

2240000 تومان

1970000 تومان

Siwalai Pattaya
درجه هتل
B.B

2850000 تومان

3550000 تومان

2410000 تومان

2030000 تومان

Mike Hotel
درجه هتل
B.B

3010000 تومان

3880000 تومان

2520000 تومان

2080000 تومان

Golden Beach
درجه هتل
B.B

3120000 تومان

4100000 تومان

2630000 تومان

2080000 تومان

Ibis Pattaya
درجه هتل
B.B

3230000 تومان

4310000 تومان

2190000 تومان

nova platinium
درجه هتل
B.B

3610000 تومان

5070000 تومان

3060000 تومان

2240000 تومان

The Imperial Pattaya Hotel
درجه هتل
B.B

3660000 تومان

5180000 تومان

3110000 تومان

2350000 تومان

Vista Pattaya
درجه هتل
B.B

3710000 تومان

5290000 تومان

3170000 تومان

2300000 تومان

Mercure Pattaya
درجه هتل
B.B

3770000 تومان

5400000 تومان

3220000 تومان

2350000 تومان

SEASON FIVE
درجه هتل
B.B

3990000 تومان

5830000 تومان

3440000 تومان

2410000 تومان

Garden Cliff
درجه هتل
B.B

4200000 تومان

6270000 تومان

3600000 تومان

2460000 تومان

The Bayview Hotel
درجه هتل
B.B

4530000 تومان

6920000 تومان

3930000 تومان

2570000 تومان

Baraquda
درجه هتل
B.B

4910000 تومان

7680000 تومان

4260000 تومان

2730000 تومان

Pullman Pattaya Hotel G
درجه هتل
B.B

5130000 تومان

8120000 تومان

4470000 تومان

2790000 تومان

amari ocean pattaya
درجه هتل
B.B

5290000 تومان

8440000 تومان

4580000 تومان

2840000 تومان

Royal Cliff
درجه هتل
B.B

5400000 تومان

8660000 تومان

4690000 تومان

2900000 تومان

Centra Grand Mirage
درجه هتل
B.B

6600000 تومان

11050000 تومان

5780000 تومان

3330000 تومان

Intercontinental
درجه هتل
B.B

6760000 تومان

11380000 تومان

5890000 تومان

3390000 تومان

ss pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2520000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3010000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The sun Resort & Spa
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2680000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2240000 تومان

کودک بدون تخت

1970000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Siwalai Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3550000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2410000 تومان

کودک بدون تخت

2030000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mike Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3010000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3880000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2520000 تومان

کودک بدون تخت

2080000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Golden Beach
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2630000 تومان

کودک بدون تخت

2080000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Ibis Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3230000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4310000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2190000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
nova platinium
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3060000 تومان

کودک بدون تخت

2240000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Imperial Pattaya Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3660000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5180000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3110000 تومان

کودک بدون تخت

2350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Vista Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3710000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3170000 تومان

کودک بدون تخت

2300000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Mercure Pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3770000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3220000 تومان

کودک بدون تخت

2350000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEASON FIVE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5830000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3440000 تومان

کودک بدون تخت

2410000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Garden Cliff
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4200000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6270000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3600000 تومان

کودک بدون تخت

2460000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
The Bayview Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4530000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3930000 تومان

کودک بدون تخت

2570000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Baraquda
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4910000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

7680000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4260000 تومان

کودک بدون تخت

2730000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Pullman Pattaya Hotel G
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5130000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4470000 تومان

کودک بدون تخت

2790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
amari ocean pattaya
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5290000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8440000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4580000 تومان

کودک بدون تخت

2840000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Royal Cliff
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

5400000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

8660000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

4690000 تومان

کودک بدون تخت

2900000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Centra Grand Mirage
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6600000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5780000 تومان

کودک بدون تخت

3330000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Intercontinental
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

6760000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

11380000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

5890000 تومان

کودک بدون تخت

3390000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند پاتایا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوي

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گرفتن ویزا سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2520000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز ، یک قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید بدون عینک 3*4، کپی شناسنامه و کارت ملی ، پرینت یک ماهه گردش حساب بانکی ، مشخصات فردی
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.
هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می‌باشد.
کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد.
چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می‌گیرد.
نرخ تور کودک زیر 2 سال 450.000 تومان
در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

تور تایلند پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,3350000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2447000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2560000تومان

Mahan Air
درباره تایلند

درباره تایلند

تایلند با نام سابق سیام (Siam) کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در قسمت جنوب شرقی آسیا است. نام این کشور در زبان محلی آن ها به معنای سرزمین حوری است. پایتخت این کشور شهر بانکوک است و همچنین بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر این کشور است. زبان رسمی این کشور "تایلندی" می¬باشد. دین 95 درصد از مردمان این کشور بودایی است. مساحت این کشور حدود 513 هزار کیلومتر است که قریب بر 64 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور دارای آب و هوای گرمسیری است و منابع طبیعی ای چون زغال سنگ ، سرب، کائوچو ، الوار چوبی و... را داراست. این کشور اولین صادر کننده ی برنج در جهان است. [(img)|1037151098231001B] حدود 75 درصد از مردم این کشور قومیت تایی ، حدود 15 درصد چینی ، 3 درصد مالایی و بقیه اقوام کوه نشین هستند. اما در مورد زبان باید بگوییم که زبان تایلندی از قدیمی ترین زبان های اطراف شرق آسیاست و الفبای بخصوص خود را دارد این گفته ها و نوشته ها برای کسانی که به تایلند سفر میکنند کاملا غیر قابل درک و فهم است. زبان انگلیسی نیز در مدارس این کشور به کودکان و بزرگسالان آموزش داده میشود اما مردم این کشور تسلط چندانی به زبان انگلیسی ندارند. با این وجود در اغلب رستوران ها و هتل ها و فروشگاه های درون این کشور از زبان انگلیسی و برخی دیگر از زبان اروپایی استفاده میشود اما نام خیابان ها و کوچه ها مخلوطی از انگلیسی و تایلندی است. بعد از 95 درصد از بوداییان ، مسلمانان با حدود 4 درصد بزرگ ترین گروه مذهبی این کشور هستند. گفته شده است که مذهب شیعه را فردی ایرانی به تایلند برد. نام وی شیخ احمد قمی بود. [(img)|1037152098231001B] به دلیل نزدیکی تایلند به دریا این کشور دارای آب و هوای اغلب معتدل است این کشور بسیار حاصل خیز میباشد. بهداشت در این کشور به گونه ای است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که تایلند اولین کشور در آسیا است که توانسته انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک را ریشه کن کند. اما کمی از بانگکوک یا همان بانکوک برایتان بگوییم... این شهر که بزرگ ترین شهر تایلند به شمار میرود ، در جهان دارای بیشترین تعداد توریست در مقایسه با شهر های بزرگ دیگر است. جمعیت این شهر طبق آخرین محاسبات و سرشماری ها برابر با 10 میلیون نفر میباشد و این شهر در نزدیکی خلیج تایلند واقع شده... در بانکوک محلی به نام کاخ بزرگ وجود دارد که مجموعه ای از ساختمان های سلطنتی است که از قرن 18 میلادی تا کنون محلی برای اقامت پادشاهان این کشور است. در بانکوک مراکز تفریحی دیگری همچون بازار روی آب و معبد بودا و باغ وحش دنیای سافاری و مزرعه ی تمساح ها وجود دارد. بازار روی آب یکی از شلوغ ترین بازار های این شهر و حتی کشور است که هر نوع کلایی در این بازار قابل خرید و فروش میباشد از میوه های محلی و غذا های محلی گرفته تا صنایع دستی این کشور در این بازار به فروش میرسد. پس از یک روز شگفت انگیز شما میتوانید برای تکمیل سفر خود به گشت و گذار روی آب با قایق ها و کشتی های تفریحی بپردازید. [(img)|1037152926331001B] اگر بخواهیم از معابد تایلند برایتان بگوییم ابتدا از معبد بودای خوابیده شروع میکنیم که در این معبد بیش از هزار مجسمه وجود دارد و بزرگ ترین مجسمه ی آن طولی حدود 46 متر و 15 متر ارتفاع دارد. چشم های این مجسمه با مروارید تزئین شده است. بعد از این معبد، معبد سوتات و تاب غول آسا جزو مشهور ترین مکان های دیدنی شهر بانکوک هستند. تاب غول آسا در نزدیکی معبد سوتات قرار دارد. از دیگر معبد های این شهر میتوان به معبد راتچابورانا و معبد طلائی و معبد اینتراراوان و معبد مرمرین و معبد شاتات و معبد آرون و ... اشاره کرد. معبد مرمین همانطور که از اسمش پیداست از مرمر های سفید رنگ ساخته شده و همین مسئله باعث جذب فراوان گردشگران به این معبد شده است. در کل اگر بخواهید تایلند را برای سفر انتخاب کنید باید بگوییم که یکی از زیبا ترین و توریست پسند ترین کشور دنیا را انتخاب کرده اید و نه تنها پشیمان نمیشوید بلکه ممکن است حتی برای مسافرت های بعدی خود باز هم [(link)|تور تایلند|http://www.abineseir.com/تور-تایلند] را انتخاب کنید.

ادامه مطلب ...
معبد پهارا سینگ در تایلند

معبد پهارا سینگ در تایلند

یکی از بهترین و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری شهر چیانگ مای معبد پهارا سینگ است. این شهر دارای بافت سنتی مشهوریست که این معبد در داخل این بافت ساخته و قرار دارد. این بنا در ابتدای قرن چهارده میلادی به فرمان حاکم آن زمان این شهر به سبک و معماری کاملاً تایلندی ساخته شد.

ادامه مطلب ...
درباره شهر بانکوک

درباره شهر بانکوک

بانکوک یا بانگکوک در زبان انگلیسی Bangkok و پایتخت کشور تایلند میباشد درحالیکه مردم محلی کلمه بانگکوک را برای یکی از منطقه های این شهر بکار میبرند بیشتر خارجیان بدون نیتی شهری که 200 سال است «کرونگتِپ» به صورت رسمی نامیده میشود را بانگکوک مینامند.

ادامه مطلب ...
شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا در 150 کیلومتری بانکوک واقع شده است این شهر توریستی دارای زیباترین سواحل میباشد . جامتین (Jomtien ) ، سنترال رود و پاتایا بیچ از جمله این سواحل میباشند .

ادامه مطلب ...

تصاویر مرتبط