تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور تایلند پاتایا

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
YES BOUTIQUE
درجه هتل
B.B

2247000 تومان

2497000 تومان

1797000 تومان

SEA SHORE
درجه هتل
B.B

2347000 تومان

2697000 تومان

1947000 تومان

1797000 تومان

THE ZING
درجه هتل
B.B

2397000 تومان

2797000 تومان

1997000 تومان

1847000 تومان

GOLDEN BEACH
درجه هتل
B.B

2437000 تومان

2857000 تومان

2067000 تومان

1847000 تومان

MARK LAND
درجه هتل
B.B

2467000 تومان

2887000 تومان

2097000 تومان

1847000 تومان

BOUTIQUE CITY
درجه هتل
B.B

2567000 تومان

3097000 تومان

2297000 تومان

1897000 تومان

GARDEN SEA VIEW
درجه هتل
B.B

2647000 تومان

3197000 تومان

1947000 تومان

ساحلي

MIRACLE
درجه هتل
B.B

2677000 تومان

3297000 تومان

2297000 تومان

1947000 تومان

EASTIN
درجه هتل
B.B

2697000 تومان

3347000 تومان

1947000 تومان

VISTA
درجه هتل
B.B

2777000 تومان

3497000 تومان

2367000 تومان

1947000 تومان

D VAREE JOMTIEN
درجه هتل
B.B

2847000 تومان

3597000 تومان

2397000 تومان

1947000 تومان

LONG BEACH
درجه هتل
B.B

2897000 تومان

3657000 تومان

2447000 تومان

1947000 تومان

ساحلي

AMARIRESIDENCE
درجه هتل
B.B

2877000 تومان

3727000 تومان

2487000 تومان

2047000 تومان

WELCOME WORD
درجه هتل
B.B

3177000 تومان

4077000 تومان

2757000 تومان

2097000 تومان

ساحلي

ZING PATAYA
درجه هتل
B.B

3197000 تومان

4097000 تومان

2777000 تومان

2097000 تومان

ساحلي

DUSIT THANI
درجه هتل
B.B

3497000 تومان

4787000 تومان

2997000 تومان

2247000 تومان

ساحلي

AMARI ORCHID TOWER
درجه هتل
B.B

3537000 تومان

4997000 تومان

3087000 تومان

2247000 تومان

CENTRA GRAND MIRAGE
درجه هتل
B.B

3647000 تومان

5097000 تومان

3177000 تومان

2397000 تومان

ساحلي

CAPE DARA
درجه هتل
B.B

3697000 تومان

5197000 تومان

3297000 تومان

2397000 تومان

ساحلي

INTER CONTINENTAL
درجه هتل
B.B

3797000 تومان

5547000 تومان

2497000 تومان

YES BOUTIQUE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2247000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SEA SHORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2347000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2697000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1947000 تومان

کودک بدون تخت

1797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE ZING
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2397000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2797000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1997000 تومان

کودک بدون تخت

1847000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2437000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2857000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2067000 تومان

کودک بدون تخت

1847000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MARK LAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2467000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2887000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2097000 تومان

کودک بدون تخت

1847000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BOUTIQUE CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2567000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2297000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GARDEN SEA VIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2647000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3197000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
MIRACLE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2677000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3297000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2297000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EASTIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2697000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3347000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
VISTA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2777000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2367000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
D VAREE JOMTIEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2847000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3597000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2397000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LONG BEACH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2897000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3657000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2447000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
AMARIRESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2877000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3727000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2487000 تومان

کودک بدون تخت

2047000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WELCOME WORD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3177000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4077000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2757000 تومان

کودک بدون تخت

2097000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
ZING PATAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3197000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2777000 تومان

کودک بدون تخت

2097000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
DUSIT THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4787000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2997000 تومان

کودک بدون تخت

2247000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
AMARI ORCHID TOWER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3537000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4997000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3087000 تومان

کودک بدون تخت

2247000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRA GRAND MIRAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3647000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3177000 تومان

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
CAPE DARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3697000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5197000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3297000 تومان

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
INTER CONTINENTAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3797000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5547000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند پاتایا

نوع تور

ساحل شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوي

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه گرفتن ویزا سیم کارت ترانسفر فرودگاهی گشت شهری با نهار راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2247000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز ، یک قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید بدون عینک 3*4، کپی شناسنامه و کارت ملی ، پرینت یک ماهه گردش حساب بانکی ، مشخصات فردی
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.
هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می‌باشد.
کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد.
چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می‌گیرد.
نرخ تور کودک زیر 2 سال 597.000 تومان
در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

تور تایلند پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2657000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2447000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,1737000تومان

Mahan Air
درباره تایلند

درباره تایلند

تایلند با نام سابق سیام (Siam) کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در قسمت جنوب شرقی آسیا است. نام این کشور در زبان محلی آن ها به معنای سرزمین حوری است. پایتخت این کشور شهر بانکوک است و همچنین بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر این کشور است. زبان رسمی این کشور "تایلندی" می¬باشد. دین 95 درصد از مردمان این کشور بودایی است. مساحت این کشور حدود 513 هزار کیلومتر است که قریب بر 64 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور دارای آب و هوای گرمسیری است و منابع طبیعی ای چون زغال سنگ ، سرب، کائوچو ، الوار چوبی و... را داراست. این کشور اولین صادر کننده ی برنج در جهان است. [(img)|1037151098231001B] حدود 75 درصد از مردم این کشور قومیت تایی ، حدود 15 درصد چینی ، 3 درصد مالایی و بقیه اقوام کوه نشین هستند. اما در مورد زبان باید بگوییم که زبان تایلندی از قدیمی ترین زبان های اطراف شرق آسیاست و الفبای بخصوص خود را دارد این گفته ها و نوشته ها برای کسانی که به تایلند سفر میکنند کاملا غیر قابل درک و فهم است. زبان انگلیسی نیز در مدارس این کشور به کودکان و بزرگسالان آموزش داده میشود اما مردم این کشور تسلط چندانی به زبان انگلیسی ندارند. با این وجود در اغلب رستوران ها و هتل ها و فروشگاه های درون این کشور از زبان انگلیسی و برخی دیگر از زبان اروپایی استفاده میشود اما نام خیابان ها و کوچه ها مخلوطی از انگلیسی و تایلندی است. بعد از 95 درصد از بوداییان ، مسلمانان با حدود 4 درصد بزرگ ترین گروه مذهبی این کشور هستند. گفته شده است که مذهب شیعه را فردی ایرانی به تایلند برد. نام وی شیخ احمد قمی بود. [(img)|1037152098231001B] به دلیل نزدیکی تایلند به دریا این کشور دارای آب و هوای اغلب معتدل است این کشور بسیار حاصل خیز میباشد. بهداشت در این کشور به گونه ای است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که تایلند اولین کشور در آسیا است که توانسته انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک را ریشه کن کند. اما کمی از بانگکوک یا همان بانکوک برایتان بگوییم... این شهر که بزرگ ترین شهر تایلند به شمار میرود ، در جهان دارای بیشترین تعداد توریست در مقایسه با شهر های بزرگ دیگر است. جمعیت این شهر طبق آخرین محاسبات و سرشماری ها برابر با 10 میلیون نفر میباشد و این شهر در نزدیکی خلیج تایلند واقع شده... در بانکوک محلی به نام کاخ بزرگ وجود دارد که مجموعه ای از ساختمان های سلطنتی است که از قرن 18 میلادی تا کنون محلی برای اقامت پادشاهان این کشور است. در بانکوک مراکز تفریحی دیگری همچون بازار روی آب و معبد بودا و باغ وحش دنیای سافاری و مزرعه ی تمساح ها وجود دارد. بازار روی آب یکی از شلوغ ترین بازار های این شهر و حتی کشور است که هر نوع کلایی در این بازار قابل خرید و فروش میباشد از میوه های محلی و غذا های محلی گرفته تا صنایع دستی این کشور در این بازار به فروش میرسد. پس از یک روز شگفت انگیز شما میتوانید برای تکمیل سفر خود به گشت و گذار روی آب با قایق ها و کشتی های تفریحی بپردازید. [(img)|1037152926331001B] اگر بخواهیم از معابد تایلند برایتان بگوییم ابتدا از معبد بودای خوابیده شروع میکنیم که در این معبد بیش از هزار مجسمه وجود دارد و بزرگ ترین مجسمه ی آن طولی حدود 46 متر و 15 متر ارتفاع دارد. چشم های این مجسمه با مروارید تزئین شده است. بعد از این معبد، معبد سوتات و تاب غول آسا جزو مشهور ترین مکان های دیدنی شهر بانکوک هستند. تاب غول آسا در نزدیکی معبد سوتات قرار دارد. از دیگر معبد های این شهر میتوان به معبد راتچابورانا و معبد طلائی و معبد اینتراراوان و معبد مرمرین و معبد شاتات و معبد آرون و ... اشاره کرد. معبد مرمین همانطور که از اسمش پیداست از مرمر های سفید رنگ ساخته شده و همین مسئله باعث جذب فراوان گردشگران به این معبد شده است. در کل اگر بخواهید تایلند را برای سفر انتخاب کنید باید بگوییم که یکی از زیبا ترین و توریست پسند ترین کشور دنیا را انتخاب کرده اید و نه تنها پشیمان نمیشوید بلکه ممکن است حتی برای مسافرت های بعدی خود باز هم [(link)|تور تایلند|http://www.abineseir.com/تور-تایلند] را انتخاب کنید.

ادامه مطلب ...
معبد پهارا سینگ در تایلند

معبد پهارا سینگ در تایلند

یکی از بهترین و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری شهر چیانگ مای معبد پهارا سینگ است. این شهر دارای بافت سنتی مشهوریست که این معبد در داخل این بافت ساخته و قرار دارد. این بنا در ابتدای قرن چهارده میلادی به فرمان حاکم آن زمان این شهر به سبک و معماری کاملاً تایلندی ساخته شد.

ادامه مطلب ...
درباره شهر بانکوک

درباره شهر بانکوک

بانکوک یا بانگکوک در زبان انگلیسی Bangkok و پایتخت کشور تایلند میباشد درحالیکه مردم محلی کلمه بانگکوک را برای یکی از منطقه های این شهر بکار میبرند بیشتر خارجیان بدون نیتی شهری که 200 سال است «کرونگتِپ» به صورت رسمی نامیده میشود را بانگکوک مینامند.

ادامه مطلب ...
شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا در 150 کیلومتری بانکوک واقع شده است این شهر توریستی دارای زیباترین سواحل میباشد . جامتین (Jomtien ) ، سنترال رود و پاتایا بیچ از جمله این سواحل میباشند .

ادامه مطلب ...

تصاویر مرتبط