تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور تایلند بانکوک و پاتایا

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
DREAM TOWN
درجه هتل
B.B

YESBOUTIQUE
درجه هتل
B.B

1737000 تومان

2177000 تومان

1527000 تومان

1247000 تومان

THE HERTAGE SATHORN
درجه هتل
B.B

YES BOUTIQUE
درجه هتل
B.B

2297000 تومان

2547000 تومان

1897000 تومان

1797000 تومان

H RESIDENCE
درجه هتل
B.B

SEA SHORE
درجه هتل
B.B

2347000 تومان

2627000 تومان

1997000 تومان

1797000 تومان

CHAYDON
درجه هتل
B.B

THE ZING
درجه هتل
B.B

2477000 تومان

2897000 تومان

2097000 تومان

1797000 تومان

IBIS
درجه هتل
B.B

IBIS
درجه هتل
B.B

2587000 تومان

2127000 تومان

2227000 تومان

1897000 تومان

MA HOTEL
درجه هتل
B.B

BOUTIQUE CITY
درجه هتل
B.B

2597000 تومان

2097000 تومان

2197000 تومان

1897000 تومان

BKK PALACE
درجه هتل
B.B

CENTRAPTY
درجه هتل
B.B

2627000 تومان

3177000 تومان

2227000 تومان

1897000 تومان

CITRUS
درجه هتل
B.B

CENTRA NOVA
درجه هتل
B.B

2647000 تومان

3197000 تومان

2247000 تومان

1897000 تومان

I RESIDENCE SILOM
درجه هتل
B.B

MARKLAND
درجه هتل
B.B

2677000 تومان

3247000 تومان

2247000 تومان

1897000 تومان

RAMADA DMA
درجه هتل
B.B

GARDENSEAVIEW
درجه هتل
B.B

2697000 تومان

3297000 تومان

2297000 تومان

1897000 تومان

EASTIN
درجه هتل
B.B

EASTIN PTY
درجه هتل
B.B

2717000 تومان

3377000 تومان

2327000 تومان

1897000 تومان

MERCURE
درجه هتل
B.B

ASIA PTY
درجه هتل
B.B

2777000 تومان

3447000 تومان

2357000 تومان

1897000 تومان

MONTIEN
درجه هتل
B.B

PATTAYA SEAVIEW
درجه هتل
B.B

2797000 تومان

3497000 تومان

2397000 تومان

1897000 تومان

HOLIDAY INN SILOM
درجه هتل
B.B

A ONE ROYAL
درجه هتل
B.B

2837000 تومان

3597000 تومان

2457000 تومان

1947000 تومان

INDERA REGENT
درجه هتل
B.B

VISTA
درجه هتل
B.B

2877000 تومان

3617000 تومان

2397000 تومان

1947000 تومان

MANDERIN
درجه هتل
B.B

VISTA
درجه هتل
B.B

2897000 تومان

3697000 تومان

2467000 تومان

1947000 تومان

CENTARA WATER GATE
درجه هتل
B.B

MERCURE
درجه هتل
B.B

2997000 تومان

3797000 تومان

2597000 تومان

1997000 تومان

AVANI ATRIUM
درجه هتل
B.B

AMARI RESIDENCE
درجه هتل
B.B

3057000 تومان

3877000 تومان

2657000 تومان

1997000 تومان

SUKOSOL
درجه هتل
B.B

WELCOME WORD
درجه هتل
B.B

3197000 تومان

4197000 تومان

2787000 تومان

2197000 تومان

RAMADA PLAZA
درجه هتل
B.B

ZING PATTAYA
درجه هتل
B.B

3227000 تومان

4297000 تومان

2847000 تومان

2197000 تومان

BEREKLEY
درجه هتل
B.B

DUSIT THANI
درجه هتل
B.B

3297000 تومان

4497000 تومان

2947000 تومان

2197000 تومان

DUSIT THANI
درجه هتل
B.B

AMARI ORCHID
درجه هتل
B.B

3547000 تومان

4997000 تومان

3197000 تومان

2297000 تومان

CENTARA GRAND
درجه هتل
B.B

CENTRA MIRAGE
درجه هتل
B.B

3737000 تومان

5297000 تومان

2397000 تومان

LEBUA
درجه هتل
B.B

CAPDARA
درجه هتل
B.B

3797000 تومان

5397000 تومان

3297000 تومان

2397000 تومان

DREAM TOWN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
YESBOUTIQUE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1737000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2177000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1527000 تومان

کودک بدون تخت

1247000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE HERTAGE SATHORN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
YES BOUTIQUE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2297000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2547000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1897000 تومان

کودک بدون تخت

1797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
H RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
SEA SHORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2347000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2627000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1997000 تومان

کودک بدون تخت

1797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CHAYDON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
THE ZING
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2477000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2897000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2097000 تومان

کودک بدون تخت

1797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
IBIS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2587000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2127000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2227000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MA HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
BOUTIQUE CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2597000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2197000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BKK PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTRAPTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2627000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3177000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2227000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CITRUS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTRA NOVA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2647000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3197000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2247000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
I RESIDENCE SILOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MARKLAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2677000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3247000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2247000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA DMA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
GARDENSEAVIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2697000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3297000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2297000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
EASTIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
EASTIN PTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2717000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3377000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2327000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ASIA PTY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2777000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3447000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2357000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MONTIEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
PATTAYA SEAVIEW
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2797000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2397000 تومان

کودک بدون تخت

1897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HOLIDAY INN SILOM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
A ONE ROYAL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2837000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3597000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2457000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
INDERA REGENT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VISTA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2877000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3617000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2397000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MANDERIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
VISTA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2897000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3697000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2467000 تومان

کودک بدون تخت

1947000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA WATER GATE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2997000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3797000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2597000 تومان

کودک بدون تخت

1997000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANI ATRIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
AMARI RESIDENCE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3057000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3877000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2657000 تومان

کودک بدون تخت

1997000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SUKOSOL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
WELCOME WORD
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3197000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4197000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2787000 تومان

کودک بدون تخت

2197000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
RAMADA PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
ZING PATTAYA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3227000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4297000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2847000 تومان

کودک بدون تخت

2197000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BEREKLEY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
DUSIT THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3297000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4497000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2947000 تومان

کودک بدون تخت

2197000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUSIT THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
AMARI ORCHID
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3547000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4997000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3197000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTARA GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CENTRA MIRAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3737000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5297000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LEBUA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
CAPDARA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3797000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5397000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3297000 تومان

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند بانکوک و پاتایا

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

1737000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

بانکوک پاتایا

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز ، یک قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید بدون عینک 3*4، کپی شناسنامه و کارت ملی ، پرینت یک ماهه گردش حساب بانکی ، مشخصات فردی
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.
هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می‌باشد.
کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد.
چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می‌گیرد.
نرخ تور کودک زیر 2 سال 397.000 تومان
در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

تور تایلند پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2657000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور تایلند پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2247000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2447000تومان

Mahan Air
درباره تایلند

درباره تایلند

تایلند با نام سابق سیام (Siam) کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در قسمت جنوب شرقی آسیا است. نام این کشور در زبان محلی آن ها به معنای سرزمین حوری است. پایتخت این کشور شهر بانکوک است و همچنین بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر این کشور است. زبان رسمی این کشور "تایلندی" می¬باشد. دین 95 درصد از مردمان این کشور بودایی است. مساحت این کشور حدود 513 هزار کیلومتر است که قریب بر 64 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور دارای آب و هوای گرمسیری است و منابع طبیعی ای چون زغال سنگ ، سرب، کائوچو ، الوار چوبی و... را داراست. این کشور اولین صادر کننده ی برنج در جهان است. [(img)|1037151098231001B] حدود 75 درصد از مردم این کشور قومیت تایی ، حدود 15 درصد چینی ، 3 درصد مالایی و بقیه اقوام کوه نشین هستند. اما در مورد زبان باید بگوییم که زبان تایلندی از قدیمی ترین زبان های اطراف شرق آسیاست و الفبای بخصوص خود را دارد این گفته ها و نوشته ها برای کسانی که به تایلند سفر میکنند کاملا غیر قابل درک و فهم است. زبان انگلیسی نیز در مدارس این کشور به کودکان و بزرگسالان آموزش داده میشود اما مردم این کشور تسلط چندانی به زبان انگلیسی ندارند. با این وجود در اغلب رستوران ها و هتل ها و فروشگاه های درون این کشور از زبان انگلیسی و برخی دیگر از زبان اروپایی استفاده میشود اما نام خیابان ها و کوچه ها مخلوطی از انگلیسی و تایلندی است. بعد از 95 درصد از بوداییان ، مسلمانان با حدود 4 درصد بزرگ ترین گروه مذهبی این کشور هستند. گفته شده است که مذهب شیعه را فردی ایرانی به تایلند برد. نام وی شیخ احمد قمی بود. [(img)|1037152098231001B] به دلیل نزدیکی تایلند به دریا این کشور دارای آب و هوای اغلب معتدل است این کشور بسیار حاصل خیز میباشد. بهداشت در این کشور به گونه ای است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که تایلند اولین کشور در آسیا است که توانسته انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک را ریشه کن کند. اما کمی از بانگکوک یا همان بانکوک برایتان بگوییم... این شهر که بزرگ ترین شهر تایلند به شمار میرود ، در جهان دارای بیشترین تعداد توریست در مقایسه با شهر های بزرگ دیگر است. جمعیت این شهر طبق آخرین محاسبات و سرشماری ها برابر با 10 میلیون نفر میباشد و این شهر در نزدیکی خلیج تایلند واقع شده... در بانکوک محلی به نام کاخ بزرگ وجود دارد که مجموعه ای از ساختمان های سلطنتی است که از قرن 18 میلادی تا کنون محلی برای اقامت پادشاهان این کشور است. در بانکوک مراکز تفریحی دیگری همچون بازار روی آب و معبد بودا و باغ وحش دنیای سافاری و مزرعه ی تمساح ها وجود دارد. بازار روی آب یکی از شلوغ ترین بازار های این شهر و حتی کشور است که هر نوع کلایی در این بازار قابل خرید و فروش میباشد از میوه های محلی و غذا های محلی گرفته تا صنایع دستی این کشور در این بازار به فروش میرسد. پس از یک روز شگفت انگیز شما میتوانید برای تکمیل سفر خود به گشت و گذار روی آب با قایق ها و کشتی های تفریحی بپردازید. [(img)|1037152926331001B] اگر بخواهیم از معابد تایلند برایتان بگوییم ابتدا از معبد بودای خوابیده شروع میکنیم که در این معبد بیش از هزار مجسمه وجود دارد و بزرگ ترین مجسمه ی آن طولی حدود 46 متر و 15 متر ارتفاع دارد. چشم های این مجسمه با مروارید تزئین شده است. بعد از این معبد، معبد سوتات و تاب غول آسا جزو مشهور ترین مکان های دیدنی شهر بانکوک هستند. تاب غول آسا در نزدیکی معبد سوتات قرار دارد. از دیگر معبد های این شهر میتوان به معبد راتچابورانا و معبد طلائی و معبد اینتراراوان و معبد مرمرین و معبد شاتات و معبد آرون و ... اشاره کرد. معبد مرمین همانطور که از اسمش پیداست از مرمر های سفید رنگ ساخته شده و همین مسئله باعث جذب فراوان گردشگران به این معبد شده است. در کل اگر بخواهید تایلند را برای سفر انتخاب کنید باید بگوییم که یکی از زیبا ترین و توریست پسند ترین کشور دنیا را انتخاب کرده اید و نه تنها پشیمان نمیشوید بلکه ممکن است حتی برای مسافرت های بعدی خود باز هم [(link)|تور تایلند|http://www.abineseir.com/تور-تایلند] را انتخاب کنید.

ادامه مطلب ...
معبد پهارا سینگ در تایلند

معبد پهارا سینگ در تایلند

یکی از بهترین و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری شهر چیانگ مای معبد پهارا سینگ است. این شهر دارای بافت سنتی مشهوریست که این معبد در داخل این بافت ساخته و قرار دارد. این بنا در ابتدای قرن چهارده میلادی به فرمان حاکم آن زمان این شهر به سبک و معماری کاملاً تایلندی ساخته شد.

ادامه مطلب ...
درباره شهر بانکوک

درباره شهر بانکوک

بانکوک یا بانگکوک در زبان انگلیسی Bangkok و پایتخت کشور تایلند میباشد درحالیکه مردم محلی کلمه بانگکوک را برای یکی از منطقه های این شهر بکار میبرند بیشتر خارجیان بدون نیتی شهری که 200 سال است «کرونگتِپ» به صورت رسمی نامیده میشود را بانگکوک مینامند.

ادامه مطلب ...
شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا در 150 کیلومتری بانکوک واقع شده است این شهر توریستی دارای زیباترین سواحل میباشد . جامتین (Jomtien ) ، سنترال رود و پاتایا بیچ از جمله این سواحل میباشند .

ادامه مطلب ...

تصاویر مرتبط