تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور تایلند پوکت

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
NATURAL RESORT
درجه هتل
B.B

2657000 تومان

2877000 تومان

2197000 تومان

ROYAL CROWN
درجه هتل
B.B

2737000 تومان

3097000 تومان

2497000 تومان

2297000 تومان

PJ PATONG
درجه هتل
B.B

2767000 تومان

3127000 تومان

2537000 تومان

2297000 تومان

IBIS
درجه هتل
B.B

2957000 تومان

3427000 تومان

2587000 تومان

2297000 تومان

ANDATEL GRAND
درجه هتل
B.B

2967000 تومان

3297000 تومان

2597000 تومان

2297000 تومان

ASHLEE PLAZA
درجه هتل
B.B

2987000 تومان

3487000 تومان

2370000 تومان

2297000 تومان

PATONG HERITAGE
درجه هتل
B.B

2997000 تومان

3527000 تومان

2395000 تومان

2297000 تومان

ASHLEE HUB
درجه هتل
B.B

3057000 تومان

3627000 تومان

2415000 تومان

2297000 تومان

ROYAL PARADISE
درجه هتل
B.B

3077000 تومان

3657000 تومان

2797000 تومان

2297000 تومان

NIPA RESORT
درجه هتل
B.B

3197000 تومان

3847000 تومان

2397000 تومان

DEEVANA PATONG
درجه هتل
B.B

3217000 تومان

3937000 تومان

2397000 تومان

THE CHARM
درجه هتل
B.B

3247000 تومان

3997000 تومان

2497000 تومان

CENTRA BLUE MARINA
درجه هتل
B.B

3297000 تومان

4097000 تومان

2897000 تومان

2497000 تومان

DUANJIT
درجه هتل
B.B

3357000 تومان

4237000 تومان

3057000 تومان

2497000 تومان

SWISSOTEL RESORT
درجه هتل
B.B

3447000 تومان

4397000 تومان

2997000 تومان

2497000 تومان

FISHERMAN
درجه هتل
B.B

3497000 تومان

4397000 تومان

2997000 تومان

2497000 تومان

PATONG BAY HILL
درجه هتل
B.B

3597000 تومان

4597000 تومان

3097000 تومان

2597000 تومان

MILLENNIUM
درجه هتل
B.B

3697000 تومان

4787000 تومان

2597000 تومان

MANDARAVA RESORTVILLA
درجه هتل
B.B

3737000 تومان

4797000 تومان

3227000 تومان

2597000 تومان

ساحلي

GRAND MERCURE
درجه هتل
B.B

3757000 تومان

4997000 تومان

3397000 تومان

2697000 تومان

DUSIT THANI
درجه هتل
B.B

3937000 تومان

5257000 تومان

3497000 تومان

2697000 تومان

ساحلي

AVISTA
درجه هتل
B.B

4027000 تومان

5397000 تومان

3557000 تومان

2697000 تومان

HAYAT REGENCY
درجه هتل
B.B

4097000 تومان

5567000 تومان

3597000 تومان

2697000 تومان

ساحلي

MOVENPICK
درجه هتل
B.B

4197000 تومان

5697000 تومان

3697000 تومان

2797000 تومان

CROWNPLAZA
درجه هتل
B.B

4257000 تومان

5747000 تومان

3697000 تومان

2797000 تومان

ساحلي

AMARI PUKET
درجه هتل
B.B

4397000 تومان

5997000 تومان

3897000 تومان

2897000 تومان

ساحلي

NATURAL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2657000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2877000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2197000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL CROWN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2737000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2497000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PJ PATONG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2767000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3127000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2537000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
IBIS
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2957000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3427000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2587000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ANDATEL GRAND
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2967000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3297000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2597000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASHLEE PLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2987000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3487000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2370000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG HERITAGE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2997000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3527000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ASHLEE HUB
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3057000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3627000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2415000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ROYAL PARADISE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3077000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3657000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2797000 تومان

کودک بدون تخت

2297000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NIPA RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3197000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3847000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DEEVANA PATONG
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3217000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3937000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2397000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
THE CHARM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3247000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3997000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CENTRA BLUE MARINA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3297000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4097000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2897000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUANJIT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3357000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4237000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3057000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
SWISSOTEL RESORT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3447000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4397000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2997000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
FISHERMAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3497000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4397000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2997000 تومان

کودک بدون تخت

2497000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
PATONG BAY HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3597000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4597000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3097000 تومان

کودک بدون تخت

2597000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MILLENNIUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3697000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4787000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

کودک بدون تخت

2597000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
MANDARAVA RESORTVILLA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3737000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4797000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3227000 تومان

کودک بدون تخت

2597000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
GRAND MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3757000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4997000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3397000 تومان

کودک بدون تخت

2697000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DUSIT THANI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3937000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5257000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3497000 تومان

کودک بدون تخت

2697000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
AVISTA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4027000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5397000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3557000 تومان

کودک بدون تخت

2697000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HAYAT REGENCY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4097000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5567000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3597000 تومان

کودک بدون تخت

2697000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
MOVENPICK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4197000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5697000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3697000 تومان

کودک بدون تخت

2797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CROWNPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4257000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5747000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3697000 تومان

کودک بدون تخت

2797000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
AMARI PUKET
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4397000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5997000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3897000 تومان

کودک بدون تخت

2897000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ساحلي
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور تایلند پوکت

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید ورزش های آبی ماجراجویی

مدت اقامت

7 شب و 8 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوي

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

خدمات

گرفتن ویزا سیم کارت گشت شهری ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور صبحانه پرواز/بلیط داخلی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2657000تومان

کشور مقصد

تایلند

شهر مقصد

پوکت

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

مدارک لازم جهت اخذ ویزا: اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار از تاریخ پرواز ، یک قطعه عکس تمام رخ رنگی زمینه سفید بدون عینک 3*4، کپی شناسنامه و کارت ملی ، پرینت یک ماهه گردش حساب بانکی ، مشخصات فردی
پرداخت 50% مبلغ تور هنگام ثبت نام الزامی است.
در صورت عدم صدور ویزا آژانس هیچ مسئولیتی ندارد.
مسئولیت کنترل گذرنامه از هر لحاظ و ممنوعیت خروج از کشور به عهده آژانس درخواست کننده و مسافر می‌باشد.
هرگونه تغییر تاریخ ، تغییر نام و کنسلی معادل سوخت کامل مبلغ تور می‌باشد.
کلیه هتل ها تا زمان کانفرم نهایی از جانب هتل بصورت رزرو موقت می باشند ودر صورت عدم کانفرم هتل مشابه جایگزین میگردد.
چنانچه هتل افزایش نرخ داشته باشد،مابه التفاوت آن بعهده مسافر و آژانس درخواست کننده می باشد.
به نفر سوم تخت اضافه سفری تعلق می‌گیرد.
نرخ تور کودک زیر 2 سال 597.000 تومان
نرخ بلیط و بلیط داخلی بانکوک+پوکت بر اساس پایین ترین نرخ پروازی محاسبه شده وبر اساس نرخ پایه چارتری میباشد در صورت افزایش نرخ بلیط مابه التفاوت دریافت می گردد.
در صورت عدم تسویه کل مبلغ تور هنگام ثبت نام به دلیل نوسانات نرخ ارز پرداخت مابه تفاوت افزایش نرخ ارز به عهده مسافرین و الزامی می‌باشد.

تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور تایلند پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2247000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پوکت

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2447000تومان

Mahan Air
تور تایلند بانکوک و پاتایا

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,1737000تومان

Mahan Air
درباره تایلند

درباره تایلند

تایلند با نام سابق سیام (Siam) کشوری در شبه جزیره هندوچین واقع در قسمت جنوب شرقی آسیا است. نام این کشور در زبان محلی آن ها به معنای سرزمین حوری است. پایتخت این کشور شهر بانکوک است و همچنین بزرگ ترین و پر جمعیت ترین شهر این کشور است. زبان رسمی این کشور "تایلندی" می¬باشد. دین 95 درصد از مردمان این کشور بودایی است. مساحت این کشور حدود 513 هزار کیلومتر است که قریب بر 64 میلیون نفر جمعیت دارد. این کشور دارای آب و هوای گرمسیری است و منابع طبیعی ای چون زغال سنگ ، سرب، کائوچو ، الوار چوبی و... را داراست. این کشور اولین صادر کننده ی برنج در جهان است. [(img)|1037151098231001B] حدود 75 درصد از مردم این کشور قومیت تایی ، حدود 15 درصد چینی ، 3 درصد مالایی و بقیه اقوام کوه نشین هستند. اما در مورد زبان باید بگوییم که زبان تایلندی از قدیمی ترین زبان های اطراف شرق آسیاست و الفبای بخصوص خود را دارد این گفته ها و نوشته ها برای کسانی که به تایلند سفر میکنند کاملا غیر قابل درک و فهم است. زبان انگلیسی نیز در مدارس این کشور به کودکان و بزرگسالان آموزش داده میشود اما مردم این کشور تسلط چندانی به زبان انگلیسی ندارند. با این وجود در اغلب رستوران ها و هتل ها و فروشگاه های درون این کشور از زبان انگلیسی و برخی دیگر از زبان اروپایی استفاده میشود اما نام خیابان ها و کوچه ها مخلوطی از انگلیسی و تایلندی است. بعد از 95 درصد از بوداییان ، مسلمانان با حدود 4 درصد بزرگ ترین گروه مذهبی این کشور هستند. گفته شده است که مذهب شیعه را فردی ایرانی به تایلند برد. نام وی شیخ احمد قمی بود. [(img)|1037152098231001B] به دلیل نزدیکی تایلند به دریا این کشور دارای آب و هوای اغلب معتدل است این کشور بسیار حاصل خیز میباشد. بهداشت در این کشور به گونه ای است که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده است که تایلند اولین کشور در آسیا است که توانسته انتقال ویروس ایدز از مادر به کودک را ریشه کن کند. اما کمی از بانگکوک یا همان بانکوک برایتان بگوییم... این شهر که بزرگ ترین شهر تایلند به شمار میرود ، در جهان دارای بیشترین تعداد توریست در مقایسه با شهر های بزرگ دیگر است. جمعیت این شهر طبق آخرین محاسبات و سرشماری ها برابر با 10 میلیون نفر میباشد و این شهر در نزدیکی خلیج تایلند واقع شده... در بانکوک محلی به نام کاخ بزرگ وجود دارد که مجموعه ای از ساختمان های سلطنتی است که از قرن 18 میلادی تا کنون محلی برای اقامت پادشاهان این کشور است. در بانکوک مراکز تفریحی دیگری همچون بازار روی آب و معبد بودا و باغ وحش دنیای سافاری و مزرعه ی تمساح ها وجود دارد. بازار روی آب یکی از شلوغ ترین بازار های این شهر و حتی کشور است که هر نوع کلایی در این بازار قابل خرید و فروش میباشد از میوه های محلی و غذا های محلی گرفته تا صنایع دستی این کشور در این بازار به فروش میرسد. پس از یک روز شگفت انگیز شما میتوانید برای تکمیل سفر خود به گشت و گذار روی آب با قایق ها و کشتی های تفریحی بپردازید. [(img)|1037152926331001B] اگر بخواهیم از معابد تایلند برایتان بگوییم ابتدا از معبد بودای خوابیده شروع میکنیم که در این معبد بیش از هزار مجسمه وجود دارد و بزرگ ترین مجسمه ی آن طولی حدود 46 متر و 15 متر ارتفاع دارد. چشم های این مجسمه با مروارید تزئین شده است. بعد از این معبد، معبد سوتات و تاب غول آسا جزو مشهور ترین مکان های دیدنی شهر بانکوک هستند. تاب غول آسا در نزدیکی معبد سوتات قرار دارد. از دیگر معبد های این شهر میتوان به معبد راتچابورانا و معبد طلائی و معبد اینتراراوان و معبد مرمرین و معبد شاتات و معبد آرون و ... اشاره کرد. معبد مرمین همانطور که از اسمش پیداست از مرمر های سفید رنگ ساخته شده و همین مسئله باعث جذب فراوان گردشگران به این معبد شده است. در کل اگر بخواهید تایلند را برای سفر انتخاب کنید باید بگوییم که یکی از زیبا ترین و توریست پسند ترین کشور دنیا را انتخاب کرده اید و نه تنها پشیمان نمیشوید بلکه ممکن است حتی برای مسافرت های بعدی خود باز هم [(link)|تور تایلند|http://www.abineseir.com/تور-تایلند] را انتخاب کنید.

ادامه مطلب ...
معبد پهارا سینگ در تایلند

معبد پهارا سینگ در تایلند

یکی از بهترین و پرطرفدارترین جاذبه های گردشگری شهر چیانگ مای معبد پهارا سینگ است. این شهر دارای بافت سنتی مشهوریست که این معبد در داخل این بافت ساخته و قرار دارد. این بنا در ابتدای قرن چهارده میلادی به فرمان حاکم آن زمان این شهر به سبک و معماری کاملاً تایلندی ساخته شد.

ادامه مطلب ...
درباره شهر بانکوک

درباره شهر بانکوک

بانکوک یا بانگکوک در زبان انگلیسی Bangkok و پایتخت کشور تایلند میباشد درحالیکه مردم محلی کلمه بانگکوک را برای یکی از منطقه های این شهر بکار میبرند بیشتر خارجیان بدون نیتی شهری که 200 سال است «کرونگتِپ» به صورت رسمی نامیده میشود را بانگکوک مینامند.

ادامه مطلب ...
شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا

شهر ساحلی پاتایا در 150 کیلومتری بانکوک واقع شده است این شهر توریستی دارای زیباترین سواحل میباشد . جامتین (Jomtien ) ، سنترال رود و پاتایا بیچ از جمله این سواحل میباشند .

ادامه مطلب ...

تصاویر مرتبط