تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور استانبول

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
TOPKAPI HOTEL
درجه هتل
B.B

995000 تومان

1195000 تومان

875000 تومان

790000 تومان

GRAND LIZA HOTEL
درجه هتل
B.B

995000 تومان

1215000 تومان

875000 تومان

790000 تومان

TOPKAPI SABENA
درجه هتل
B.B

1030000 تومان

1195000 تومان

890000 تومان

790000 تومان

GRAND MILAN
درجه هتل
B.B

1040000 تومان

1225000 تومان

910000 تومان

790000 تومان

BUYUK KEBAN
درجه هتل
B.B

1115000 تومان

1280000 تومان

930000 تومان

790000 تومان

GOLDEN HILL
درجه هتل
B.B

1160000 تومان

1525000 تومان

955000 تومان

790000 تومان

ICON
درجه هتل
B.B

1165000 تومان

1525000 تومان

960000 تومان

790000 تومان

WHITE MONARCH
درجه هتل
B.B

1165000 تومان

1525000 تومان

960000 تومان

790000 تومان

KERVANSARAY
درجه هتل
B.B

1185000 تومان

1605000 تومان

995000 تومان

790000 تومان

BIRBEY
درجه هتل
B.B

1195000 تومان

1445000 تومان

975000 تومان

790000 تومان

GRAND EMIN
درجه هتل
B.B

1195000 تومان

1525000 تومان

975000 تومان

790000 تومان

GRAND HALIC
درجه هتل
B.B

1245000 تومان

1590000 تومان

995000 تومان

790000 تومان

GREEN PARK MERTER
درجه هتل
B.B

1245000 تومان

1610000 تومان

995000 تومان

790000 تومان

DORA HOTEL
درجه هتل
B.B

1280000 تومان

1610000 تومان

1015000 تومان

790000 تومان

CRYSTAL HOTEL
درجه هتل
B.B

1355000 تومان

1940000 تومان

1060000 تومان

790000 تومان

NAZ CITY
درجه هتل
B.B

1390000 تومان

1995000 تومان

1070000 تومان

790000 تومان

DEDEMAN
درجه هتل
B.B

1410000 تومان

2020000 تومان

1080000 تومان

790000 تومان

HURRY INN
درجه هتل
B.B

1410000 تومان

1940000 تومان

1080000 تومان

790000 تومان

CONAK
درجه هتل
B.B

1430000 تومان

2100000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

GRAND OZTANIK
درجه هتل
B.B

1450000 تومان

2210000 تومان

1090000 تومان

790000 تومان

AVANT GARDE
درجه هتل
B.B

1490000 تومان

2210000 تومان

1120000 تومان

790000 تومان

LARESPARK
درجه هتل
B.B

1510000 تومان

2025000 تومان

1130000 تومان

790000 تومان

METROPOLITAN
درجه هتل
B.B

1510000 تومان

2230000 تومان

1130000 تومان

790000 تومان

GOLDEN AGE 01
درجه هتل
B.B

1510000 تومان

2230000 تومان

1130000 تومان

790000 تومان

GRAND CEVAHIR
درجه هتل
B.B

1510000 تومان

2070000 تومان

1130000 تومان

790000 تومان

TAKSIM GONEN
درجه هتل
B.B

1610000 تومان

2230000 تومان

1180000 تومان

790000 تومان

TITANIC CITY TAKSIM
درجه هتل
B.B

1820000 تومان

2640000 تومان

1280000 تومان

790000 تومان

GRAND HYATT
درجه هتل
B.B

2110000 تومان

3460000 تومان

1430000 تومان

790000 تومان

DIVAN HOTEL
درجه هتل
B.B

2435000 تومان

3670000 تومان

1590000 تومان

790000 تومان

درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

875000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1215000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

875000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1030000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND MILAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1040000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1225000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

910000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BUYUK KEBAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1115000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1280000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

930000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN HILL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1160000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

955000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
ICON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
WHITE MONARCH
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1165000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

960000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
KERVANSARAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1185000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1605000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

995000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
BIRBEY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1445000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

975000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND EMIN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1525000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

975000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HALIC
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1590000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

995000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GREEN PARK MERTER
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1245000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1610000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

995000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1280000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1610000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1015000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CRYSTAL HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1355000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1060000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
NAZ CITY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1390000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1070000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DEDEMAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
HURRY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1410000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1940000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1080000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
CONAK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1430000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2100000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND OZTANIK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1450000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
AVANT GARDE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1490000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2210000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1120000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
LARESPARK
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2025000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1130000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
METROPOLITAN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1130000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GOLDEN AGE 01
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1130000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND CEVAHIR
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1510000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2070000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1130000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TAKSIM GONEN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1610000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2230000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1180000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
TITANIC CITY TAKSIM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

2640000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1280000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
GRAND HYATT
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2110000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3460000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1430000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
DIVAN HOTEL
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2435000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3670000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1590000 تومان

کودک بدون تخت

790000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور استانبول

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3 شب و 4 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

995000تومان

کشور مقصد

ترکیه

شهر مقصد

استانبول

خط هوایی

Zagros airlines

توضیحات تور

پرواز ها چارتری و گارانتی بوده و در صورت کنسلی طبق قوانین سازمان جریمه اخذ میگردد.
پرداخت 50% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
مسئولیت کنترل پاسپورت بابت هرگونه ممنوعیت خروج به عهده مسافر میباشد و آژانس آبینه سیر در قبال آن مسئولیتی نخواهد داشت.
پکیج برروی پایین ترین کلاس پروازی بسته شده است لطفا برای کانفرم قطعی تماس بگیرید.
بعلت محدود بودن فضا همه هتل ها در پکیج قرار نگرفته است لطفا برای گرفتن قیمت هتل مورد نظرتان تماس بگیرید.
نرخ کودک زیر 2 سال 200.000 تومان میباشد.

تور تایلند بانکوک

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوي

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,2297000تومان

Mahan Air
تور دبی

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1500000تومان

Iran Air
تور مالزی کوالالامپور

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,1780000تومان

Air Asia
تور استانبول پرواز ترکیش/ماهان

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,2 شب و 3 روز

شروع قیمت از : ,1329000تومان

Turkish Airlines
تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2000000تومان

Zagros airlines
تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2630000تومان

Zagros airlines

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط