تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور گرجستان تفليس

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
HILTOP VARKETELI
درجه هتل
B.B

720000 تومان

820000 تومان

620000 تومان

560000 تومان

3 شب

HILTOP VARKETELI
درجه هتل
B.B

750000 تومان

850000 تومان

650000 تومان

560000 تومان

4 شب

HILTOP VARKETELI
درجه هتل
B.B

790000 تومان

890000 تومان

690000 تومان

560000 تومان

7 شب

DREAM
درجه هتل
B.B

750000 تومان

850000 تومان

650000 تومان

560000 تومان

3 شب

DREAM
درجه هتل
B.B

790000 تومان

890000 تومان

690000 تومان

560000 تومان

4 شب

DREAM
درجه هتل
B.B

820000 تومان

920000 تومان

720000 تومان

560000 تومان

7 شب

LIKE
درجه هتل
B.B

790000 تومان

890000 تومان

690000 تومان

560000 تومان

3 شب

LIKE
درجه هتل
B.B

820000 تومان

920000 تومان

720000 تومان

560000 تومان

4 شب

LIKE
درجه هتل
B.B

850000 تومان

950000 تومان

750000 تومان

560000 تومان

7 شب

BIG BAY
درجه هتل
B.B

820000 تومان

920000 تومان

720000 تومان

560000 تومان

3 شب

BIG BAY
درجه هتل
B.B

850000 تومان

950000 تومان

750000 تومان

560000 تومان

4 شب

BIG BAY
درجه هتل
B.B

890000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

560000 تومان

7 شب

WHITE HOUSE
درجه هتل
B.B

850000 تومان

950000 تومان

750000 تومان

560000 تومان

3 شب

WHITE HOUSE
درجه هتل
B.B

890000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

560000 تومان

4 شب

WHITE HOUSE
درجه هتل
B.B

920000 تومان

1020000 تومان

820000 تومان

560000 تومان

7 شب

LPLAZA
درجه هتل
B.B

890000 تومان

990000 تومان

790000 تومان

560000 تومان

3 شب

LPLAZA
درجه هتل
B.B

920000 تومان

1020000 تومان

820000 تومان

560000 تومان

4 شب

LPLAZA
درجه هتل
B.B

950000 تومان

1050000 تومان

850000 تومان

560000 تومان

7 شب

COLOMBI / VILTON
درجه هتل
B.B

920000 تومان

1020000 تومان

820000 تومان

560000 تومان

3 شب

COLOMBI / VILTON
درجه هتل
B.B

950000 تومان

1050000 تومان

850000 تومان

560000 تومان

4 شب

COLOMBI / VILTON
درجه هتل
B.B

990000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

560000 تومان

7 شب

MARGO PALACE
درجه هتل
B.B

950000 تومان

1050000 تومان

85000 تومان

560000 تومان

3 شب

MARGO PALACE
درجه هتل
B.B

990000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

560000 تومان

4 شب

MARGO PALACE
درجه هتل
B.B

1020000 تومان

1120000 تومان

920000 تومان

560000 تومان

7 شب

CITADINES
درجه هتل
B.B

990000 تومان

1090000 تومان

890000 تومان

560000 تومان

3 شب

CITADINES
درجه هتل
B.B

1020000 تومان

1120000 تومان

920000 تومان

560000 تومان

4 شب

CITADINES
درجه هتل
B.B

1050000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

560000 تومان

7 شب

MUSEUM
درجه هتل
B.B

1020000 تومان

1120000 تومان

920000 تومان

560000 تومان

3 شب

MUSEUM
درجه هتل
B.B

1050000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

560000 تومان

4 شب

MUSEUM
درجه هتل
B.B

1090000 تومان

1190000 تومان

990000 تومان

560000 تومان

7 شب

MERCURE
درجه هتل
B.B

1050000 تومان

1150000 تومان

950000 تومان

560000 تومان

3 شب

MERCURE
درجه هتل
B.B

1090000 تومان

1190000 تومان

990000 تومان

560000 تومان

4 شب

MERCURE
درجه هتل
B.B

1120000 تومان

1220000 تومان

1020000 تومان

560000 تومان

7 شب

HOLIDAY INN
درجه هتل
B.B

1090000 تومان

1190000 تومان

990000 تومان

560000 تومان

3 شب

HOLIDAY INN
درجه هتل
B.B

1120000 تومان

1220000 تومان

1020000 تومان

560000 تومان

4 شب

HOLIDAY INN
درجه هتل
B.B

1150000 تومان

1250000 تومان

1050000 تومان

560000 تومان

7 شب

MARROT TIBILISI
درجه هتل
B.B

1120000 تومان

1220000 تومان

1020000 تومان

560000 تومان

3 شب

MARROT TIBILISI
درجه هتل
B.B

1150000 تومان

1250000 تومان

1050000 تومان

560000 تومان

4 شب

MARROT TIBILISI
درجه هتل
B.B

1190000 تومان

1290000 تومان

1090000 تومان

560000 تومان

7 شب

THE BILTMORE
درجه هتل
B.B

1150000 تومان

1250000 تومان

1050000 تومان

560000 تومان

3 شب

THE BILTMORE
درجه هتل
B.B

1190000 تومان

1290000 تومان

1090000 تومان

560000 تومان

4 شب

THE BILTMORE
درجه هتل
B.B

1220000 تومان

1320000 تومان

1120000 تومان

560000 تومان

7 شب

RADISSON BLU
درجه هتل
B.B

1190000 تومان

1290000 تومان

1090000 تومان

560000 تومان

3 شب

RADISSON BLU
درجه هتل
B.B

1220000 تومان

1320000 تومان

1120000 تومان

560000 تومان

4 شب

RADISSON BLU
درجه هتل
B.B

1250000 تومان

1350000 تومان

1150000 تومان

560000 تومان

7 شب

HILTOP VARKETELI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

720000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

620000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
HILTOP VARKETELI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

650000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
HILTOP VARKETELI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

690000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

750000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

850000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

650000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

690000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
DREAM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

720000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
LIKE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

790000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

690000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
LIKE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

720000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
LIKE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

750000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
BIG BAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

820000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

720000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
BIG BAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

750000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
BIG BAY
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
WHITE HOUSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

850000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

750000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
WHITE HOUSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
WHITE HOUSE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
LPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

890000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

790000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
LPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
LPLAZA
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
COLOMBI / VILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

920000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

820000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
COLOMBI / VILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

850000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
COLOMBI / VILTON
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
MARGO PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

950000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

85000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
MARGO PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
MARGO PALACE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

920000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
CITADINES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

990000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

890000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
CITADINES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

920000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
CITADINES
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
MUSEUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1020000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

920000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
MUSEUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
MUSEUM
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1050000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

950000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
MERCURE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1090000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

990000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
HOLIDAY INN
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1050000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
MARROT TIBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1120000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1020000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
MARROT TIBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1050000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
MARROT TIBILISI
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
THE BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1150000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1050000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
THE BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
THE BILTMORE
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1120000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
RADISSON BLU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1190000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1290000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1090000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
3 شب
RADISSON BLU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1220000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1320000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1120000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
4 شب
RADISSON BLU
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

1250000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

1350000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

1150000 تومان

کودک بدون تخت

560000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
7 شب
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور گرجستان تفليس

نوع تور

هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

3، 4 و 7 شب

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

اقتصادی

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی ترانسفر فرودگاهی

سطح سختی

آسان

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

720000تومان

کشور مقصد

گرجستان

شهر مقصد

تفلیس

خط هوایی

Georgian Airways

توضیحات تور

تاريخ رفت 7، 10، 14 و 17 شهريور 800.000 تومان افزايش نرخ دارد
نرخ نوزاد 390.000 تومان مي باشد.
صدور بیمه برای افراد بالاي 60 سال اجباری و مبلغ آن جداگانه مازاد بر مبلغ تور اخذ خواهد شد.
پرداخت 50درصد مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی میباشد.
پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.
در برخی از هتل ها قابلیت رزرو فقط یک کودک می باشد ، لطفا با کانتر فروش چک شود.
مسئولیت کنترل پاسپورت مسافرین از بابت هرنوع ممنوعیت خروجی از کشور بر عهده مسافر وآژانس ثبت نام کننده می باشد در غیر اینصورت مسئول هزینه های متعلقه خواهد شد.

تور گرجستان تفليس و باتومی

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,7 شب و 8 روز

شروع قیمت از : ,1880000تومان

Taban Air
تور گرجستان باتومی

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3، 4 و 7 شب

شروع قیمت از : ,750000تومان

Taban Air

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط