تورها

تلفن تماس :

88719819

عضـویت در خـبرنامــه

اطلاع از آخرین اخبار و تورهای لحظه آخری

آبینه سیر آبشار

تور باکو ویژه نوروز

نام هتل خدمات هتل
قیمت 3 تخته قیمت ۲ تخته قیمت ۱ تخته کودک با تخت ۶ تا ۱۲ سال کودک بدون تخت ۲ تا ۶ سال توضيحات موقعیت
nami
درجه هتل
B.B

2795000 تومان

3495000 تومان

2395000 تومان

1995000 تومان

Jireh
درجه هتل
B.B

2895000 تومان

3595000 تومان

2395000 تومان

1995000 تومان

Empire
درجه هتل
B.B

2895000 تومان

3595000 تومان

2395000 تومان

1995000 تومان

Diz Hotel
درجه هتل
B.B

2945000 تومان

3695000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Ganjali
درجه هتل
B.B

2995000 تومان

3695000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Central park
درجه هتل
B.B

3045000 تومان

3795000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Qafqaz city
درجه هتل
B.B

3095000 تومان

3895000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Qafqaz sport
درجه هتل
B.B

3095000 تومان

3895000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Riviera
درجه هتل
B.B

3195000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Grand Europe
درجه هتل
B.B

3195000 تومان

3995000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

St rich
درجه هتل
B.B

3295000 تومان

4495000 تومان

2495000 تومان

1995000 تومان

Renaissance Palace
درجه هتل
B.B

3445000 تومان

4595000 تومان

2595000 تومان

1995000 تومان

Park Inn Radisson
درجه هتل
B.B

3545000 تومان

4795000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Shah palace
درجه هتل
B.B

3645000 تومان

4995000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Holiday inn
درجه هتل
B.B

3645000 تومان

4995000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Virginia park
درجه هتل
B.B

3645000 تومان

4995000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Intourist
درجه هتل
B.B

3795000 تومان

5195000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Hyatt regency
درجه هتل
B.B

3845000 تومان

4895000 تومان

2895000 تومان

1995000 تومان

Fairmont
درجه هتل
B.B

3945000 تومان

5495000 تومان

3595000 تومان

1995000 تومان

Hilton
درجه هتل
B.B

4055000 تومان

5695000 تومان

3595000 تومان

1995000 تومان

Jw Marriott
درجه هتل
B.B

4495000 تومان

6495000 تومان

3795000 تومان

1995000 تومان

nami
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Jireh
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2895000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2395000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Diz Hotel
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

2995000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Central park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3045000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Qafqaz sport
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3095000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Riviera
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Grand Europe
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3195000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

3995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
St rich
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3295000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2495000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Renaissance Palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3445000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4595000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2595000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Park Inn Radisson
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3545000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4795000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Shah palace
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Holiday inn
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Virginia park
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3645000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4995000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Intourist
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3795000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5195000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hyatt regency
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3845000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

4895000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

2895000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Fairmont
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

3945000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3595000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Hilton
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4055000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

5695000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3595000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
Jw Marriott
درجه هتل
درجه هتل
خدمات
B.B
نرخ اتاق 2 تخته

4495000 تومان

نرخ اتاق 1 تخته

6495000 تومان

نرخ اتاق 3 تخته

کودک با تخت

3795000 تومان

کودک بدون تخت

1995000 تومان

موقعیت مکانی
توضیحات
  • اطلاعات تور
  • تورهای مرتبط
  • مقالات مرتبط
نام تور برنامه ریزی شده

تور باکو ویژه نوروز

نوع تور

ساحل هنر و فرهنگ شهر و خرید

مدت اقامت

5 شب و 6 روز

تاریخ اعتبار

تا اطلاع ثانوی

مناسب برای

خانواده همراه با کودکان زوج ها سالخوردگان معلولین افراد مجرد جوانان

هزینه

متوسط

خدمات

صبحانه بیمه مسافرتی گرفتن ویزا ترانسفر فرودگاهی راهنمای تور

محل اقامت

هتل

حمل و نقل

هواپیما

نوع پرواز

چارتر

کلاس پرواز

کلاس اقتصادی

نوع بلیط

بلیط رفت و برگشت

شروع قیمت ها از

2795000تومان

کشور مقصد

آذربایجان

شهر مقصد

باکو

خط هوایی

Mahan Air

توضیحات تور

نرخ کودک زیر 2 سال 595.000 تومان است.
مدارک مورد نیاز ویزا: پاسپورت با 7 ماه اعتبار – 1 قطعه عکس 3*4

برنامه سفر

گشت شهری : بازدید از بام باکو وشهید لرخیابانی – بازدید از ایچری شهر و قیزقالا(شهر قدیمی باکو وقلعه دختر ) – بازدید ازوینز باکو و پارک ملی با پرداخت ورودیه – پذیرایی در رستوران مخصوص

تور استانبول

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,3 شب و 4 روز

شروع قیمت از : ,1400000تومان

Qeshm Airlines
تور استانبول ویژه نوروز (معمولی)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2000000تومان

Zagros airlines
تور استانبول ویژه نوروز (لوکس)

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,5 شب و 6 روز

شروع قیمت از : ,2630000تومان

Zagros airlines
تور استانبول

تاریخ اعتبار : تا اطلاع ثانوی

مدت اقامت : ,4 شب و 5 روز

شروع قیمت از : ,650000تومان

Meraj Airlines

مقاله مرتبط ندارد

تصاویر مرتبط